א.א. גלס בע"מ

הרכבים 15, ירושלים
, 9339329 ירושלים