עופל'ה גריל

יהושע רבינוביץ 11, חולון (מרכז סאדאב)
, ישראל