אשתנור גריל

פתוח עכשיו
יפו 210, ירושלים
, ירושלים