בית אברהם מרכז קליטה לעולים

רוטשילד 164, פתח תקווה
, פתח תקווה