ח.ל.ד. - מוסך

מעשה חושב 8, ירושלים
, 9362522 ירושלים