חליו יצחק ועפרה בע מ

מורדי הגטאות 48, באר שבע
, 84210 באר שבע