חן שי זגגות רכב בע"מ

בית היוצר 5, ירושלים
, 9339329 ירושלים