ד"ר נועה רקובר קליין

דגני אנדוקרינולוגיה חדרה (הרב עובדיה יוסף 7, חדרה)
, ישראל