דיינק מצברים ומנועים בע"מ

חרשי ברזל 1, ירושלים
, 9339329 ירושלים