גלית אוחיון אדריכלות פנים

הפועל הצעיר 4, גבעתיים
, 5213603 גבעתיים