גרין בית של אוכל

יוחנן בן זכאי 1, טבריה
, 1424224 טבריה