גיל עד עובדים זרים לסיעוד

חיים וייצמן 12, חיפה
, חיפה