הבית ברחוב חיים נערים ונערות חיפה.

שושנת הכרמל 16, חיפה
, 34455 חיפה