החבר בע"מ-מוסך

יד חרוצים 16, ירושלים
, 9362522 ירושלים