הכל זהב לאיזון הסוכרת

פועלי הרכבת, גבעתיים
, גבעתיים