המדביק בית שמש

הבנאי 1, בית שמש
, 9901312 בית שמש