מחלקות לשירותים חברתיים

נתיב חן 7, חיפה
, 3269841 חיפה