מכון סי.טי צומת רמת גן

ביאליק 30, רמת גן
, 5325707 רמת גן