מועצה בין דתית מתאמת בישראל

עמק רפאים 43, ירושלים
, 91086 ירושלים