מרכז הדיזל מוסך

יד חרוצים 16 תלפיות, ירושלים
, 9362522 ירושלים