מרכז שירות איכות קיה בע"מ

התעשיה 14, ירושלים
, 9339329 ירושלים