מרכז שירות שפיק מזאווי

תל אביב 14, חיפה
, 3341231 חיפה