מרכז שירות יונדאי אוטווויק

האומן 19, ירושלים
, 9339329 ירושלים