מסעדת מנד'יס צפת

ירושלים 29, צפת
, 9107202 ירושלים