ש.ו.ע. שירותי סיעוד

שדרות דוד בן גוריון 18, אשקלון
, אשקלון