שיפודי ח'ליל לבאבידי

העצמאות 29, עכו
, 2451308 עכו