שיפודי כינור דוד

הנשיא וייצמן 23, עפולה
, 1839010 עפולה