שיפודי שלמה המלך

הרב עוזיאל 34, באר יעקב
, 7031011 באר יעקב