סטקיית הלב הרחב

אברהם בן שושן 28, עכו
, 2431106 עכו