סטקיית צדקיהו

יד חרוצים 21, ירושלים
, 9362522 ירושלים