פועה 4, ירושלים
, ישראל
להקים ולקיים גמחי''ם וקרנות לעזור לכל יהודי. לסייע בעניני תורה ולימודה, לישיבות וכוללים ומוסדות חינוך. לנהל קרנות לסיוע לנזקקים ומלגות לתלמידים מצטיינים.

ההצעות הטובות ביותר

מודעות קשורות
It seems your browser doesn't support SVG.