יחזקאל ובניו מוסך

מעשה חושב 13, ירושלים
, 9362522 ירושלים