זני מרכז ירושלים

הסדנא 4, ירושלים
, 9339329 ירושלים