א.א.א. מחסן חלפים בע"מ

דרך חיפה 17, קרית אתא
, 2630050 קרית אתא