א.א.ד. אביזרי רכב בע"מ

יהודה הלוי, טבריה
, 1424224 טבריה