א.א. דור מוסכים בע"מ

יהודה הלוי, טבריה
, 1424224 טבריה