א.ב שירותי רכב

הגלגל 1, ירושלים
, 9339329 ירושלים