א.ביטון עפולה

קהילת ציון 23, עפולה
, 1839010 עפולה