א. רוברט בע"מ חשמל ומיזוג

החרש 2, עכו
, 2451308 עכו