אבי בצלאלי בע"מ -מוסך

חרשי הברזל 5, תלפיות, ירושלים
, 9339329 ירושלים