אדי באסם מזאוי-מוסך

תל-אביב 14, חיפה
, 3341231 חיפה