אדיב א.ארמוזה-מוסך

הרקמה 7, ירושלים
, 94467 ירושלים