אלפא מוריס בע"מ

בית היוצר 7, ירושלים
, 9339329 ירושלים