אס.או.אס.-S.O.S שרותי רכב

קומבה 12, חדרה
, 38428 חדרה