אשר מכון לקרבורטורים

התעשיה 5, ירושלים
, 9339329 ירושלים