בן משה עובדיה ובניו בע"מ

קהילת ציון 18, עפולה
, 1839010 עפולה