חברת אביר פחחות וצבע רכב בע"מ

צרת 17, ירושלים
, 9339329 ירושלים