חשמל רכב יחזקאל

השלדג 6, גבעת אולגה
, 3852557 חדרה