חי חלפים משומשים לרכב

התנופה 16, ירושלים
, 9362522 ירושלים