חיפושית ג'קי שבי

בעלי המלאכה 13, ירושלים
, 9339329 ירושלים